PERSONDATAPOLITIK

 

1. GENERELT

1.1.    Dette er Løbeshop.dk ApS’ (”Løbeshop.dk”, ”os”, ”vores”, ”vi”) persondatapolitik. Her beskriver vi, hvordan vi hos løbeshop.dk indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger om dig. 

1.2.    Persondatapolitikken er gældende for såvel alle de personoplysninger, vi indsamler via vores website www.loebeshop.dk (”Hjemmesiden”), som for de oplysninger, du afgiver til løbeshop.dk, når du besøger vores hjemmeside eller kontakter os f.eks. pr. mail eller chat eller foretager et køb. 

1.3.    Løbeshop.dk er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via Hjemmesiden. 

1.4.    Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, som beskrevet i punkt 4, kan du kontakte: 

 

Henvendelse vedr. persondata rettes til:


Løbeshop.dk ApS
Brogårdsvej 10
8370 Hadsten

Tlf. 86983614
Mail: info@loebeshop.dk

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1.    Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. 

2.1.1. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook, Google og Instagram. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.  

2.1.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 

2.2.    Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, dvs. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.1.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, c og f.  

2.3.    Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse. 

2.3.1. Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.  

2.3.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 

2.4.    Når du tilmelder dig vores kundeklub, bliver du bedt om at oplyse navn og e-mailadresse samt vælge et kodeord.  Udover navn og e-mailadresse vælger du selv, hvilke oplysninger du vil give os. Det er således muligt at indtaste oplysninger om køn, fødselsdag, løbeniveau, skostørrelse og tøjstørrelse. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab om din brug af kundeklubbens fordele, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger, vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret. 

2.4.1. Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet af kundeklubben, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.  

2.4.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f. Du giver i forbindelse med tilmeldingen særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1.    Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til DAO, Bring, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. 

3.2.    Vi overlader persondata til eksterne samarbejdspartnere. Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler data på vegne af dataansvarlig, som er Løbeshop.dk ApS. Disse databehandlere behandler data under fortrolighed og efter ordre fra løbeshop.dk og må under ingen omstændighed benytte data til andet formålOplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 

3.3.    To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.  

3.3.1. kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

3.3.2. kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

4. DINE RETTIGHEDER

4.1.    Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.  

 

4.2.    Indsigtsretten  

4.2.1.  Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

4.2.2.  Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@loebeshop.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. 

 

4.3.    Berigtigelse

4.3.1.  Finder du at nogle oplysninger er urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med reglerne, vil løbeshop.dk naturligvis slette eller berigtige oplysningerne på din anmodning. Ligeledes vil vi underrette eventuelle tredjemandsdatabehandlere om at berigtige eller slette disse oplysninger såfremt det ikke er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

4.3.2.  En del oplysninger angivet i forbindelse med oprettelse af kundekonto kan du selv ændre eller slette ved at logge ind på din konto på www.loebeshop.dk.

 

4.4.    Tilbagekalde samtykke

4.4.1.  Du kan tilbagekalde samtykke til registrering. Det vil typisk være samtykke givet i forbindelse med modtagelse af nyheds- og tilbudsmails eller data indsamlet i forbindelse med din oprettelse af kundekonto. Tilbagekaldelse af samtykke til nyheds- tilbudsmail kan altid gøres via et link i de udsendte mails, eller ved henvendelse på de i stykke 1.3 anførte kontaktoplysninger.
Tilbagekaldelse af samtykke til oplysninger indsamlet i forbindelse med oprettelse af kundekonto, f.eks. oplysning om køn, fødselsdag, løbeniveau, skostørrelse og tøjstørrelse, kan gøres ved henvendelse på de i stykke 1.3 anførte kontaktoplysninger.

 

4.5.    Retten til sletning

4.5.1.  I visse tilfælde har du ret til få slettet oplysninger såfremt du ønsker det. Det gælder i tilfælde hvor vi ikke har et retsgrundlag for at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger efter du har tilbagekaldt dit samtykke.
Du kan ikke altid forlange oplysninger slettet, da vi kan have lovhjemmel for at fortsætte registreringen, f.eks. for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, eller for at overholde loven i forhold til bogføring.

 

4.6.    Retten til dataportabilitet

4.6.1.  Retten til dataportabilitet betyder med andre ord at du har ret til kontrol over egne data.
Du kan ved henvendelse få udleveret data i maskinlæsbart format, og du har ret til at viderebringe disse til en anden dataansvarlig.

 

4.7.    Retten til indsigelse

4.7.1.  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på baggrund af vores legitime interesser anført i punkt 2.2 og 2.3.

 

4.8.    Retten til at klage

4.8.1.  Du har til enhver tid ret til at klage over løbeshop.dk’s bahandling af dine persondata til Datatilsynet. Dette gøres ved henvendelse til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

mail: dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

 

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1.    Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyheds- og tilbudsmails slettes såfremt du trækker dit samtykke tilbage og vi ikke har anden hjemmel til fortsat behandling af dine data.

5.2.    Oplysninger indsamlet ved ordreafgivelse, herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og oversigt over bestilte varer, opbevares i minimum 5 år.

5.3.    Oplysninger indsamlet via Google om din adfærd på / brug af www.loebeshop.dk slettes automatisk efter 50 måneder.

5.4.    Oplysninger indsamlet i forbindelse med din oprettelse af kundekonto opbevares i løbende år + 3 år efter sidste aktivitet på kontoen.

 

6. SIKKERHED

6.1.    Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2.    Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

7. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

7.1.    Løbeshop.dk er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i persondatapolitikken. Du vil altid kunne tilgå sidst opdaterede version af persondatapolitikken via vores kundeservicecenter på www.loebeshop.dk/kundeservicecenter

7.2.    Ændringer i persondatapolitikken vil desuden blive meddelt i vores nyhedsmails

 

8. VERSION

8.1.    Dette er version 3 af Løbeshop.dk’s persondatapolitik dateret d. 7. aug 2020